Sunday, February 28, 2010

วังเวียง ประเทศลาว vang viengวังเวียงเป็นเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งที่รวบรวมชาวม้งเอาไว้มากมายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาข้าวเหนียวอยุ่บริเวณบ้านผาเทา เส้นทางไปสู่เมืองลับแล ในอดีตวังเวียงเป็นเพียงแผ่นดินร้างว่างเปล่ามีเพียงบ้านของชาวนาอาศัยอยุ่ไม่กี่หลังคาเรือนแต่เมื่อวังเวียงโด่งดังในด้านการท่องเที่ยวสภาพของเมืองจึงถูกเปลี่ยนไปเป็นเช่นนี้ วังเวียงมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริ่มแม่น้ำ โอบล้อมด้วยภูเขาหินปูนสูงใหญ่ อยู่ประมาณ 200 เมตรจากระดับน้ำทะเลส่วนเทียอกเขาที่โอบล้อมรอบๆ วัดความสูงได้ประมาณ 1,000 เมตรขึ้นไป มีแม่น้ำซองไหลผ่าน ซึ่งนับเป็นสายน้ำที่มีความสำคัญกับชาววังเวียงเป็นอย่างมากทั้งทางด้านการเกษตราและการท่อเที่ยว แม่น้ำซองนี้จะไหลต่อไปยังแม่น้ำหลคกท่าลาดและไปไหลออกสู่แม่น้ำงึมซึ่งเป็นเขื่อนที่กักเก็บน้ำของประเทศลาว แม่น้ำซอง แม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงชววังเวียงมาช้านาน ไทยไหลออกแม่น้ำหลีกไปถึงแม่น้ำงึมและแม่น้ำโขงประกอบกับภูมิประเทศที่มีภูเขาสูงชันและเมฆหมอกล้อมรอบวังเวียงจึงถูกนักท่องเที่ยวเปรียให้เป็นกุ้ยหลินแห่งประเทศลาวเสมอมา


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

วังเวียง Vang Vieng เป็นเมืองเก่าแก่งที่มีบรรยากาศเงียบสงบ แต่ในปัจจุบันเมืองนี้กำลังกลายเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของประเทศลาว ด้วยคามที่เป็นเมืองธรรมชาติที่สวยงาม โอบล้อมด้วยภูเขาสูงใหญ่สลับซับซ้อน มีสายเมฆหมอกสีขาวพาดผ่านปกคลุมยอดเขาอยู่เสมอ และมีสายน้ำที่หล่ือเลี้ยงชีวิตชาววังเวียงอย่างสายน้ำซอง สร้างความสวยงามจนนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนต่างพากันเรียกขานเมืองแห่งนี้ว่า "กุ้ยหลินแห่งประเทศลาว" ยิ่งไปกว่านั้นเมืองนี้ยังถูกเปรียบเปรยจากนักท่องเที่ยวชาวไทยว่าละม้ายคลายคลึงกับ "ปาย" ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนของประเทศไทยอีกด้วย

Read More

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...